Leeftijdsgroepen

Per leeftijdsgroep verschilt de reden waarom kinderfysiotherapie wordt ingezet.
Wel kan worden aangegeven waar per leeftijdsgroep de meeste vraag naar is.

Baby’s

Er kan sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Vaak geldt: hoe eerder het kind wordt behandeld, des te geringer de verstoring van zijn ontwikkeling is.

De signalen die op motorische problemen kunnen wijzen zijn:

Een lage spierspanning of juist overstrekken
Voorkeurshouding van het lichaam naar 1 kant toe
Eenzijdig bewegen
Excessief huilen
Billenschuiven
Afwijkend looppatroon
Neurologische aandoeningen en syndromen
Te vroeg geboren kinderen (prematuur of dysmatuur kind)
Erbse parese ten gevolge van de bevalling
Chronische aandoeningen aan de luchtwegen (CF)

Behandeling

De behandeling is gericht op:

Het stimuleren van een normale motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Tevens worden adviezen aan ouders gegeven met betrekking tot hantering van hun kind en speladviezen (bij dagelijkse verzorging), hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.

Regelmatig zien wij baby’s met een voorkeurshouding die soms gepaard gaat met een afplatting van het achterhoofd. Doordat kinderen steeds vaker alleen op hun rug worden gelegd en niet op hun buik, komt voorkeurshouding meer voor. De kans dat het kind een afplatting van het achterhoofd krijgt is dan groter.

De mate van de afplatting van het achterhoofd (plagiocephalie) kan door middel van plagiocephalometrie in beeld worden gebracht. Deze methode is veilig, snel en belast uw kind niet tot nauwelijks. Aan de hand van deze meting kan beoordeeld worden of helmredressie een optie is of dat kinderfysiotherapie alleen voldoende is om de afplatting te doen verminderden/verdwijnen.

Peuters en kleuters

Vanaf de peuterleeftijd worden er steeds hogere motorische en sensorische eisen aan een kind gesteld (het kind leert klimmen, fietsen, rollen). Het kan voorkomen dat uw kind moeite heeft met het aanleren van nieuwe vaardigheden. Vaak is er dan sprake is van een verstoorde sensomotorische ontwikkeling.

Signalen kunnen zijn:

Onhandigheid, veel vallen
Afwijkend looppatroon
Lage of hoge spierspanning
Aanleren van verkeerde houding
Moeite met gymnastiek op school / spelen op schoolplein
Overbeweeglijkheid / rusteloosheid
Fijne motoriekproblemen zoals bij knippen/knutselen/tekenen/schrijven
Concentratieproblemen
Longproblemen CF / astma
Orthopedische afwijkingen
Neurologische problemen
Blessures/botbreuken
Overgevoeligheid

Behandeling

De behandeling is gericht op het trainen van vaardigheden. Plezier in bewegen staat hierbij centraal. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon dat je daarbij wat hulp krijgt.

Een kind dat als gevolg van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Schoolgaande kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ze kunnen angstig zijn om te bewegen of een slechte houding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, schrijven of met het tempo van de klas bijhouden. Soms maakt een kind veel meebewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep. Kinderen van deze leeftijd zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen wanneer hieraan niets wordt gedaan.

Signalen kunnen zijn:

Taal-, lees en rekenmoeilijkheden
Dyslexie
Faalangst
Ruimtelijke oriëntatieproblemen
Schrijfproblemen
Contact met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam
Overgevoeligheid voor omgevingsfactoren als geluid, aanraking, etc.
Termen als DCD / ADHD / PDD-NOS / NLD
Hersenletsel
Jeugdreuma
Longproblemen (CF / ademhaling / astma)
Orthopedische klachten
Houdingsproblematiek

Behandeling

De behandeling is gericht op het oefeningen van motorische vaardigheden, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook kunnen er sport-, spel- en oefenadviezen worden gegeven.