Kinderfysiotherapie

Gespecialiseerd in het bewegingsapparaat en bewegend functioneren van een kind in ontwikkeling

Spelenderwijs bewegen

Iedereen leert in zijn kinderjaren spelenderwijs bewegen. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Om verschillende redenen kan de motorische ontwikkeling bij sommige kinderen wat langer duren of afwijken van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben specifieke training nodig om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken of om te leren zo optimaal mogelijk te functioneren met de minder mogelijkheden die zij bezitten.

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat en in het bewegend functioneren van een kind in ontwikkeling. Deze opleiding duurt 3,5 jaar en heeft een Master niveau.

Behandelplan

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische ontwikkeling en vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school en evt. bij anderen. De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan, waar nodig in overleg met andere disciplines zoals de huisarts/specialist, logopedist, ergotherapeut of leerkracht.